Author: Prof. Dr. Hasan TAŞÇI (Prof. Dr. Hasan TAŞÇI)

Anasayfa / Prof. Dr. Hasan TAŞÇI
Periton Kanseri Nedir?
Yazı

Periton Kanseri Nedir?

Periton kanseri, periton adı verilen karın zarında görülen bir kanser türüdür. Periton yani karın içi zarı, karın duvarını içten saran bir örtüdür. Bu zar karın içindeki organların üzerini örterek, karın içindeki organların birbirine sürtünmesini önler. Karın içindeki sıvı dengesini düzenler. Periton kanseri, bizzat peritonun kendisinden kaynaklanabileceği gibi, karın içindeki kanserlerin karına yayılması ve peritonu tutmasıyla...

HİPEK Sonrası Yaşam Süresi Ne Kadardır?
Yazı

HİPEK Sonrası Yaşam Süresi Ne Kadardır?

HİPEK sonrası yaşam süresi ne kadardır? HİPEK uygulanan hastaların büyük bir çoğunluğu ileri evre kanser hastasıdır. Bu yüzden yaşam beklentileri çok uzun değildir ve genellikle aylarla sınırlı olan hastalardır. HİPEK ile hastalık tamamen tedavi edilerek yok edilemez. Ancak yaşam kalitesinde iyileşme olur ve yaşam süresinde bir miktar uzama olabilir. HİPEK uygulamasında yaşam süreleri kanserin türüne...

HİPEK Hangi Durumlarda Uygulanmaz?
Yazı

HİPEK Hangi Durumlarda Uygulanmaz?

HİPEK hangi durumlarda uygulanmaz? HİPEK, HİPEC, hipertermik karın içi kemoterapi ya da karın içi sıcak kemoterapi anlamına İngilizce “Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy” cümlesindeki kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.  HİPEK, karın içi organlardan kaynaklanan bazı kanserlerin tedavisinde, hem hastanın yaşam süresinin uzatılması hem de yaşam kalitesinin artırılması için kullanılmaktadır. Kanser tedavisi için uygulanan cerrahi öncesi (neoadjuvan tedavi) ya da cerrahi...

HİPEK Uygulamasının Riskleri Nelerdir?
Yazı

HİPEK Uygulamasının Riskleri Nelerdir?

Hipek uygulamasının riskleri nelerdir? Sitoredüktif cerrahi ve HİPEK ameliyatı, zor ve deneyim gerektiren bir tedavidir. Bu yüzden risk oranı diğer klasik ameliyatlara oranla daha fazladır. Ancak ameliyat öncesi iyi bir hazırlığın yapıldığı ve ameliyat sırasında iyi gözlemlenerek takip edilen hastalarda, daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. Ameliyat sırasında kanama, akciğer embolisi, beyin embolisi, kemoterapi ilaçlarına bağlı...

Peritonitis Karsinomatoza Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?
Yazı

Peritonitis Karsinomatoza Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Peritonitis karsinomatoza, kadınlarda over (yumurtalık), ileri evre kalın bağırsak kanseri, mide ve apendiksin bazı kanserlerinde kanser hücrelerinin karın boşluğunu ve karın boşluğunda bulunan organların üzerini kaplayan karın zarına (periton’a) yayılması durumudur. Kanser hücreleri, yer çekiminin etkisi ile daha çok karın alt bölgelerini tutar. Karın zarında kanserli hücrelerin tutulum yerlerine göre hastalık tutulum oranı belirlenir ve...

Sıcak Kemoterapi (HİPEK) Nedir?
Yazı

Sıcak Kemoterapi (HİPEK) Nedir?

Sıcak kemoterapi, hipertermi intraperitoneal kemoterapi ya da kısaca HİPEK, karın boşluğunun ısıtılmış kanser (kemoterapi) ilaçları ile doldurulmasına dayanan bir kanser tedavi yöntemidir. HİPEK,  karın bölgesinden kanser çıkarıldıktan sonra gerçekleştirilen bir tedavidir. Sıcak kemoterapi tedavisinin başarısı,  kanserin yaygınlığı, kanser kitlesinin büyüklüğü, uygulanan ameliyatın zamanlaması, çıkarılan organlar, kanserin türü, kemoterapi ilaçlarına olan duyarlılığı, kemoterapi ilacının dozu, kemoterapi...

HİPEK Tedavisinin Amacı Nedir?
Yazı

HİPEK Tedavisinin Amacı Nedir?

HİPEK tedavisinin amacı nedir? Karın içi organlarının üzeri ve karın duvarının iç yüzü, ‘’periton’’ adı verilen ince bir tabaka ile örtülüdür. Periton, karın zarı olarak da bilinir. Peritonun karın içi organların yüzeyini örten kısmına visseral periton, karın duvarının iç yüzeyini öreten kısmına ise parietal periton adı verilir. Karın içini kaplayan periton, az miktarda bir sıvı...

Hipek (Hipertermik Karın İçi Kemoterapi) Nedir?
Yazı

Hipek (Hipertermik Karın İçi Kemoterapi) Nedir?

HİPEK nedir? HİPEK, HİPEC, İngilizce de “Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy” cümlesindeki kelimelerin baş harflarinden oluşan bir kısaltmadır. Hipertermik karın içi kemoterapi ya da karın içi sıcak kemoterapi anlamına gelir. HİPEK, kanser tedavisinde son zamanlarda adından sıkça söz edilmeye başlayan bir tedavi biçimidir. Günümüzde kanser tedavisinde, hem hastanın yaşam süresinin uzatılması hem de yaşam kalitesinin artırılması açısından,  HİPEK yani karın içi...

HİPEK Tedavisi Nasıl Uygulanır?
Yazı

HİPEK Tedavisi Nasıl Uygulanır?

HİPEK tedavisi nasıl uygulanır? Öncelikle karın iman tahtası (ksifoid çıkıntı) adı verilen kemikten göbek altına kadar geniş bir şekilde boydan boya açılır. Tüm karın içi gözden geçirilerek değerlendirilir. Hastalıklı organ ile birlikte tutulmuş olan yumurtalık, kalın bağırsak, mide gibi diğer organlar ve karın zarı çıkarılarak gözle görülebilen bütün tümörler temizlenir. Buna sitoredüktif cerrahi+peritonektomi adı verilir....

HİPEK Hangi Hastalıklarda Uygulanır?
Yazı

HİPEK Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Karın içi organlardan köken alan bazı kanserlerde karın zarı (periton) tutulumu olduğunda hastanın karın boşluğunda sıvı toplanmaya başlar. Buna asit adı verilir. Bu sıvı hastanın karnının giderek şişmesine neden olur. Karın boşluğundaki sıvı miktarı arttıkça, karın içindeki organlar üzerine olan bası ve gerginlik artar. Hasta soluk alıp vermekte zorlanır. Hatta bazen sıvı o kadar artar...