Hipek (Hipertermik Karın İçi Kemoterapi) Nedir?

Hipek (Hipertermik Karın İçi Kemoterapi) Nedir?

HİPEK nedir? HİPEK, HİPEC, İngilizce de “Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy” cümlesindeki kelimelerin baş harflarinden oluşan bir kısaltmadır. Hipertermik karın içi kemoterapi ya da karın içi sıcak kemoterapi anlamına gelir. HİPEK, kanser tedavisinde son zamanlarda adından sıkça söz edilmeye başlayan bir tedavi biçimidir.

Günümüzde kanser tedavisinde, hem hastanın yaşam süresinin uzatılması hem de yaşam kalitesinin artırılması açısından,  HİPEK yani karın içi sıcak kemoterapi, önemli bir tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır.

HİPEK, karın içi organlardan kaynaklanan bazı kanserlerin tedavisinde kullanılır. Bu kanserler için uygulanan cerrahi tedavi öncesi (neoadjuvan tedavi) ya da cerrahi tedavi sonrası (adjuvan tedavi) veya hem öncesi hem de sonrası, damar yoluyla (sistemik) verilen kemoterapi  tedavisi (kanser ilaçları) etki göstermeyebilir. Bu durumda hastalık giderek ilerler, vücudu sarar, hastanın kalitesi bozulur ve sonunda hasta kaybedilir. İşte damar yolundan ilaç vermekle uygulanan kemoterapi tedavisinde istenen cevabın alınamadığı bu gibi durumlarda, hem hastanın yaşam süresini uzatacak, hem de hayat konforunu iyileştirecek bir yöntem olan “ HİPEK’’, tedavi seçeneği olarak kullanılabilir.

Yorum Yazın

E-mail adresiniz yayınlanmaz.