HİPEK Hangi Durumlarda Uygulanmaz?

HİPEK Hangi Durumlarda Uygulanmaz?

HİPEK hangi durumlarda uygulanmaz? HİPEK, HİPEC, hipertermik karın içi kemoterapi ya da karın içi sıcak kemoterapi anlamına İngilizce “Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy” cümlesindeki kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.  HİPEK, karın içi organlardan kaynaklanan bazı kanserlerin tedavisinde, hem hastanın yaşam süresinin uzatılması hem de yaşam kalitesinin artırılması için kullanılmaktadır.

Kanser tedavisi için uygulanan cerrahi öncesi (neoadjuvan tedavi) ya da cerrahi sonrası (adjuvan tedavi) veya hem öncesi hem de sonrası, damar yoluyla (sistemik) verilen kemoterapi  tedavisi (kanser ilaçları) bazen etki göstermeyebilir. Bu durumda hastalık giderek ilerler, vücudu sarar, hastanın kalitesi bozulur ve sonunda hasta kaybedilir. İşte damar yolundan ilaç vermekle uygulanan kemoterapi tedavisinde istenen cevabın alınamadığı bu gibi durumlarda, hem hastanın yaşam süresini uzatacak, hem de hayat konforunu iyileştirecek bir yöntem olan “ HİPEK’’, tedavi seçeneği olarak kullanılabilir.

HİPEK Hangi Durumlarda Uygulanmaz?

Eğer kanser beyin, kemik, akciğer gibi karın dışı organlara yayılmışsa HİPEK uygulaması yapılmaz.

Karaciğerde çok fazla kanser tutulumu varsa HİPEK tedavisi yapılmaz. Karaciğerde üç veya daha az noktada kanser odağı varsa bunlar çıkarıldıktan sonra HİPEK uygulanabilir.

İnce bağırsaklar besin emiliminin yapıldığı organlardır. Bu yüzden ince bağırsakların çıkarılması yaşam ile bağdaşmamaktadır. Bu nedenle kanser ince bağırsağın büyük kısmını tutmuşsa HİPEK uygulamak çok faydalı olmaz.

Yorum Yazın

E-mail adresiniz yayınlanmaz.