HİPEK Sonrası Yaşam Süresi Ne Kadardır?

HİPEK Sonrası Yaşam Süresi Ne Kadardır?

HİPEK sonrası yaşam süresi ne kadardır? HİPEK uygulanan hastaların büyük bir çoğunluğu ileri evre kanser hastasıdır. Bu yüzden yaşam beklentileri çok uzun değildir ve genellikle aylarla sınırlı olan hastalardır. HİPEK ile hastalık tamamen tedavi edilerek yok edilemez. Ancak yaşam kalitesinde iyileşme olur ve yaşam süresinde bir miktar uzama olabilir.

HİPEK uygulamasında yaşam süreleri kanserin türüne göre değişiklik gösterir. 5 yıllık sağ kalım oranı, karın zarının (periton) kendi kanseri olan psödomiksoma peritonei için % 66-97 civarındadır. Bu oran, yumurtalık kanserleri için % 50, kalın bağırsak kanserleri için % 30 civarındadır. Mide kanserlerinde sağ kalım oranı yumurtalık ve kalın bağırsak kanserlerine göre daha kötü düşüktür. Mide kanserlerinde bir yıllık sağ kalım %43 civarındadır.

Yorum Yazın

E-mail adresiniz yayınlanmaz.